Tarieven

Vanaf 01/01/2024

 

Ik heb beslist om na mijn 1ste deconventiejaar gedeconventioneerd te blijven.

Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn in de media ( HLN, De Standaard, Gazet van Antwerpen, vroedvrouwen in de shit,...) waarbij talloze artikels worden weergegeven over de onderbetaling van de zelfstandige vroedvrouw.

Dat is voor mij een reden om gedeconventioneerd te blijven en een ereloonsupplement te vragen.

Deze tarieven zijn een weerspiegeling van mijn expertise, mijn kunde, mijn aandacht, mijn bereikbaarheid, mijn tijd die ik heel graag vrij maak en de kwaliteit in mijn zorgen voor mama en baby( 's).

Deze tarieven omvatten ook het onzichtbare werk. Mijn digitale dossier, mijn administratie, mijn overleg met collega's, vergaderingen, bijscholingen en mijn beschikbaarheden 24/7.

De enige manier om mijn job te blijven doen zoals ik ze heel graag doe, is door niet geconventioneerd te zijn.

Het afgelopen jaar als gedeconventioneerde vroedvrouw was een sprong, maar op het einde van het jaar kon ik besluiten dat er in 98 % van mijn mama'tjes geen nadelige financiële gevolgen zijn geweest voor hen.

Als geconventioneerde vroedvrouw kan je dossierkosten, materiaalkosten en kilometervergoeding vragen. Deze extra vergoeding wordt vaak niet terugbetaald door de hospitalisatieverzekering.

Mijn ereloonsupplementen zijn allemaal gekoppeld aan een nomenclatuurnummer en worden ( binnen de polis van de hospitalisatieverzekering) mooi vergoed. Dossierkosten, materiaalkosten en kilometervergoeding zitten hierin verwerkt.

Wat houdt deze deconventie juist in voor jou?

Er zijn 3 mogelijkheden:

 

  • Je hebt een verhoogde tegemoetkoming(= OMNIO-statuut)

Ik factureer alles via derdebetalersregeling aan de mutualiteit en zij vergoeden mij.

Je hebt geen extra kosten zoals ereloonsupplementen of remgeld.

 

  • Je hebt een hospitalisatieverzekering

Ik factureer 75 % van het basisbedrag aan de mutualiteit via een derdebetalersregeling.

De overige 25 % ( = remgeld) en een ereloonsupplement factureer ik rechtstreeks aan jullie. Deze factuur komt via mail op het einde van mijn huisbezoeken aan jullie. Deze remgelden en ereloonsupplementen, die gekoppeld zijn aan een nomenclatuurnummer, worden binnen de polis volledig vergoed.

Deze factuur kan , na betaling, doorgestuurd worden naar de hospitalisatieverzekering. Zij betalen, conform de polis, de ereloonsupplementen en remgelden.

Gemiddeld is de termijn 1 maand voor de opname( = bevalling) en tot 3 maanden na de opname.

Sommige verzekeringen dekken 2 maanden voor de opname ( = bevalling) en tot 6 maanden na de opname.

 

  • Je hebt geen verhoogde tegemoetkoming en je hebt geen hospitalisatieverzekering

Ik factureer 75 % van het basisbedrag aan de mutualiteit via een derdebetalersregeling.

De overige 25 % ( remgeld) en een verlaagd ereloonsupplement wordt op een factuur gezet op het einde van mijn huisbezoeken. Deze factuur wordt via mail naar jullie verzonden.

 

 

 

Voor een laattijdige annulatie( zonder ernst geldige reden) <24u reken ik 30 euro op factuur aan.